2 เมษายน 2562 เลยแล้งหนัก ชลประทานสูบน้ำช่วย อุตุฯเตือนพายุกระหน่ำ

ที่มา: https://www.naewna.com/local/405434

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ทำหนังสือขอความช่วยเหลือไปยังโครงการชลประทานจังหวัดเลย เพื่อให้นำเครื่องสูบน้ำเข้าบึงเลี้ยงปลาภายในหมู่บ้าน ภายหลังประสบภัยแล้งอย่างหนัก จนเห็นดินดอน กล่าวว่าชาวบ้านประสบปัญหาน้ำในบึงแห้งมาก โดยก่อนหน้านี้ได้นำปลาโครงการของรัฐมาปล่อยไว้ประมาณ 80,000 ตัว และอีกส่วนหนึ่งมาจากประมง จังหวัดเลย รวมกันแล้วนับแสนตัว จึงเกรงว่าปลาจะตาย และบางจุดเห็นดินดอนแล้ว อีกไม่นานน้ำน่าจะแห้งหมดบึง จึงขอให้ทางชลประทานสูบน้ำจากแม่น้ำเลย มาใส่ในบึง ซึ่งใช้ระยะเวลา 3 วัน เพื่อเติมน้ำ นอกจากนี้ยังใช้น้ำเพื่อการเกษตร เพาะปลูกข้าวและข้าวโพด โดยหวังว่าหลังปลูกจะมีฝนตก ผอ.โครงการชลประทาน จังหวัดเลย กล่าวว่าหลังจากชาวบ้านขอความช่วยเหลือจึงมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายช่างกล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการบริหารจัดการน้ำ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเป็นการด่วน โดยสูบน้ำไปช่วยที่สระเก็บน้ำบุ่งเลยหลง บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญในอุปโภคและบริโภค มีปลาที่ชาวบ้านเลี้ยงนับแสนตัว มีบ้านเรือน 217 หลังคาเรือน เพื่อบรรเทาปัญหา วันเดียวกัน ที่จังหวัดพิจิตร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณแม่น้ำยม ด้านบ้านวังลูกช้าง หมู่ 8 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม ชาวบ้านรายชะโด และวังลูกช้าง ได้ร่วมกันสร้างฝายกั้นแม่น้ำยม ตามโครงการ “ฝายมีชีวิต” ผสมผสานศาสตร์พระราชา วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริป่ารักษ์น้ำ รัชกาลที่ 9 โดยนำกระบอกไม้ไผ่มาปัก ก้นขวางแม่น้ำยม จากนั้น อบจ.พิจิตร ได้ยกท่อซีเมนต์กั้นเป็นฐานรับน้ำหนักเป็นแนวต้านแรงดันน้ำ รองรับกระสอบทรายกว่า 3,000 กระสอบ ที่จะเป็นสันฝาย สูงประมาณ 2 เมตร ชะลอและกักน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ ใช้ทำการเกษตร ทำปศุสัตว์ และเพื่ออุปโภคบริโภค แก้ปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ สำหรับแม่น้ำยม ไหล่ผ่าน 4 อำเภอของจังหวัดพิจิตร ได้แก่ อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพทะเล ซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาภัยแล้ง แม่น้ำดังกล่าวแห้งขอดเป็นช่วงๆ ส่วนที่ จ.พระนครศรีอยุธยา นายอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานทหาร ออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือประชาชนในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลบ่อตาโล่ และ หมู่ 6 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย หลังจากเมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา เกิดพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำรุนแรงจนบ้านเรือนเสียหายกว่า 10 หลังคาเรือน ต้นไม้หักโค่น เสาไฟฟ้าล้ม จนไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าแก้ไขปัญหาแล้ว พร้อมกับเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย อีกด้านหนึ่ง กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาพอากาศตั้งแต่วันที่ 1-7 เมษายนนี้ โดยช่วงวันที่ 1-3 เมษายน ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนจัด โดยจะมีพายุฤดูร้อน เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้ง กทม.และปริมณฑล ส่วนภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ประชาชนควรระมัดระวังอันตรายจากพายุฝน ควรอยู่ห่างต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมทั้งอันตรายจากฟ้าผ่า เกษตรกรควรระมัดระวังและป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตการเกษตร สำหรับช่วงวันที่ 4-7 เมษายน ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้มีฝนลดลง ขณะที่ กทม.และปริมณฑล อากาศร้อนในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง